R&D Managers meeting - Intellectual Property in a digital world

Meeting in the R&D Managers group, special invitation.

Agenda:

 • Kortfattad genomgång av de olika skyddsrätter som finns
 • Digitala rättigheter (Digital Brands/domäner)
 • Processer för att identifiera och ev. skydda olika typer av rättigheter under förstudier, prototypframställning och produktion.
 • IP strategier med fokus på samarbeten och interna beslutsvägar
  • avtal
  • Licensiering
  • Bevakning av konkurrenter
  • Beslutsprocesser
 • SammanfattningClosed

The event is not available for booking