7 Dec 2016

Voices of Swedsoft


Varmt välkommen till årets höstmöte med efterföljande seminarium. Syftet med dagen är att samla mjukvaruindustri och akademi för en dag full av kunskapsutbyte, inspiration och idéer för framtiden.

Swedsoft inleder dagen med ett höstmöte mellan klockan 10:00 - 12:00 och välkomnar medlemmar samt övriga intressenter. På mötena behandlas föreningens och serviceorganisationens verksamhet där rapporteras från det gångna året, samt planer för det kommande året.

Under eftermiddagen, och med titeln ’Voices of Swedsoft’, bjuder Swedsoft in till ett seminarium med fokus på ’best practices’ och framtida utmaningar och möjligheter inom svensk mjukvaruutveckling. Under seminariet presenterar några av Swedsofts medlemmar hur de arbetar, vilka områden och kompetenser de fokuserar på, hur de tar sig an framtida utmaningar och hur de positionerar sig i en konkurrensutsatt och ständigt föränderlig industri och omvärld.