8 Dec 2016

ICES sponsrar Sommarkurs för tjejer


Under sommaren 2016 spronsrade ICES Sommarkurs för tjejer, anordnad av Vetenskapens Hus med 201 deltagande tjejer från 33 kommuner. Vetenskapens Hus, som ägs av KTH och Stockholms universitet, har anordnat Sommarkurs för tjejer sedan 2005 i samarbete med flera aktörer.

Sommarkurs för tjejer erbjuder fem kursdagar i två perioder för tjejer i åldrarna
11-15 fyllda med spännande naturvetenskap, teknik och matematik. Man kopplar ihop
utbildning, forskning och svenskt näringsliv och bidrar genom denna plattform till ökad
kunskap, inspiration och självkänsla.

Tackbrev