18 Aug 2014

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister, träffar ICES!


Besöket är en del av ett större besök i Solna kommun arrangerat av centerpartiet i Solna och denna del kommer äga rum i ÅF:s lokaler i Solna, onsdagen den 20:e augusti kl 12.45-14.00.


Lite mer om programmet:

Träffa energi- och IT-minister Anna-Karin Hatt och diskutera politikens arbete för inbyggda datorsystem.


Inbyggda datorsystem sitter i alltfler tekniska produkter och bidrar där till energieffektivitet, effektivare resursanvändning och minskade utsläpp. Branschen är i största grad en miljöteknikbransch och bidrar till att hjälpa Sverige och världen att nå ett förnybart samhälle. Sveriges största mjukvaruföretag har inte heller mjukvara som kärnidé, utan är klassiska industriföretag som Scania, ABB och Ericsson som använder inbyggda system i sina produkter. Stockholmsområdet, inklusive bland annat Solna och Kista, är ett världscentrum för utveckling av inbyggda datorsystem.

Som IT-minister har Anna-Karin Hatt ansvar för många av de frågor som berör branschen inbyggda system. (Forskning, förutsättningar, utbildning, ...). Anna-Karin Hatt kommer onsdagen den 20 augusti till ÅF:s huvudkontor i Solna för att träffa företrädare för ICES, ett nätverkscentrum på KTH för inbyggda datorsystem bestående av både forskare och industriföreträdare.

Program:

12.45 Inledande mingel

13.00 Välkommen

Inledning och presentation av ICES samt kort presentation ÅF (Tor Ericson och Fredrik Nylén, divisionschef ÅF Technology).

Anna-Karin berättar om regeringens IT-politik med inriktning på inbyggda system.

Allmän frågestund och diskussion. Vilka är de politiska utmaningarna för branschen?

14.00 Avslutning