12 May 2015

Företagserfarenheter och kommande möjligheter inom Horisont 2020


Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. VINNOVA välkomnar dig till två informationsmöten om möjligheter för företag inom programmet. Fokus på mötena är erfarenheter från beviljade Horisont 2020-projekt, projektens framgångsfaktorer, företagens motiv kring medverkan i EU-projekt samt rekommendationer inför en Horisont 2020-ansökan. VINNOVA kommer även att ge en översikt av möjligheterna för näringslivet inom kommande Horisont 2020-utlysningar som förväntas publiceras först i slutet på september 2015.

VINNOVA anordnar två informationsmöten, 26 maj samt 2 juni. Informationen om Horisont 2020 är identisk men projektexemplen är olika. Medverkande projektexempel den 26 maj är Tord Hermansson från Volvo Cars ochPeter Söderström från Vattenfall. Medverkande projektexempel den 2 juni är Mikael Hedelind från ABB Corporate Research och Olav Queseth från Ericsson. Seminarierna riktar sig till dig som arbetar på ett företag och som vill få en översikt av Horisont 2020 med fokus på de mer industriorienterade delarna av programmet.

Anmälan

·         Anmälan till den 26 maj, se programmet för den 26 maj

·         Anmälan till den 2 juni, se programmet för den 2 juni

På informationsmötet medverkar även flera svenska nationella kontaktpersoner (NCP:er) för Horisont 2020. Se programmet för respektive datum för mer information.

Läs mer om horisont 2020