2 Jun 2015

SWII:s nätverkskonferens om Innovativa smarta och uppkopplade fabriker


Inbjudan till SWII:s nätverkskonferens om Innovativa smarta och uppkopplade fabriker

Är du intresserad av FoU-samarbete med schweiziska partners? Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, erbjuder VINNOVA intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande Innovative Smart Factories Networking Conference den 23 september i Schweiz.

Här finns möjlighet att träffa FoU-intensiva företag och akademiker inom området.

Konferensen riktar sig till FoU-intensiva multinationella företag, små och medelstora företag och den akademiska världen (i Sverige och Schweiz) med målet att lansera gemensamma marknadsorienterade FoU-projekt.

Dessa genomförs och finansieras i första hand genom Sveriges och Schweiz deltagande i EUREKA, det europeiska nätverket av stater för främjande av industriellt inriktad teknisk FoU. VINNOVA och SERI är svensk respektive schweizisk ansvarig myndighet för ländernas EUREKA-arbete.

Prioriterade tematiska områden för konferensen är:
•         Digitala och verkliga fabriker
•         Flexibla energisystem
•         Flexibla lösningar för distribuerad produktion
•         Transparent kommunikation
•         Människan i produktion

Läs mer om konferensen samt hur man anmäler sig på SWIIs hemsida

Välkommen!

För små och medelstora företag (SMF) har VINNOVA möjlighet att bevilja ett deltagarbidrag om 7 500 kr. Läs mer om hur man ansöker om bidrag på VINNOVAS hemsida.

Läs mer om EUREKA, samarbetsnätverket för marknadsnära forskning och teknisk utveckling