26 Aug 2015

Swedsoft news


Swedsoft har arbetat vidare med nylanseringen av Swedsoft under sommaren, förutom att fortsatt komma iordning på sitt nya kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper
har detta inneburit ett stort arbete med att ta fram en inlaga till Digitaliseringskommissionen avseende de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför,
samt förslag på hur vi bör möta dessa. Nu är denna inlaga äntligen färdig och finns tillgänglig för nedladdning bland rapporter på Swedsoft.se.

Rapporten kommer att ligga till grund för en fortsatt dialog med kommissionen under hösten samt till en Vinnova-ansökan om Innovationsprojekt inom utlysningen
Digitalisering för framtidens skola”. Även om rapporten nu är publicerad så önskar vi fortsatt hjälp från Sweddsofts medlemmar, så återmata gärna synpunkter och
förbättringsförslag till Stefan Andersson (Stefan - stefan.andersson@saabgroup.com) eller till Per Runeson (per.runeson@cs.lth.se). Swedsoft återkommer med mer
detaljer och eventuellt behov av hjälp under kommande vecka.

Samtidigt vill Swedsoft gärna tipsa om vårt nästa Swedsoft seminarium den 2 oktober.

Ämne: Utveckling av komplexa mjukvarusystem samt reflektionsövning runt Swedsoft inspel till forsknings- och innovationspropositionen.
Datum: 2 oktober 2015
Tid: 09:00-15:00 (Swedsoft bjuder på lunch)
Plats: Teknikföretagens hus, Storgatan 5, Stockholm

Mer information kommer snart.

Besök även gärna Swedsoft.se där vi tipsar om många intressanta nyheter och evenemang.