26 Aug 2015

Ny adjungerad professur i cyberfysiska system


Skolchefen vid Skolan för Industriell teknik och management (ITM) har anhållit om att inrätta en adjungerad professur i cyberfysiska system (Cyber-Physical Systems). Från 1 juni 2015 har Elena Fersman utsetts till adjungerad professor i cyberfysiska system. Elena har en anställning på Ericsson och kommer att arbeta 20% på KTH och resterande tid på Ericsson.