9 Feb 2016

Swedish embedded Award 2016


22'e till 23'e november pågår mässan Embedded Conference Scandinavia och då kommer utvalda bidrag att presenteras, med egen monter etc, UTAN KOSTNAD.
 
Mer info på www.embeddedpriset.nu.

För mer information, se bifogat dokument
Har du frågor, kontakta:
bengt.magnhagen@ju.se