2 Jul 2019

Sverige kraftsamlar för att flytta fram positionerna inom AI


Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går rasande snabbt och har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället.

Det handlar om att hitta lösningar på samhällsutmaningar inom alla områden. Hur kan AI hjälpa oss i utvecklingen inom miljö och hälsa? Kan AI lösa de samhällsutmaningar vi stå inför? Och vilka utvecklingsmiljöer och satsningar finns det inom AI i Sverige idag?

Regeringen har gett Vinnova ett tydligt uppdrag att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet på AI-området. På Vinnova pågår också ett arbete med att samla och publicera kunskap och material kring AI-utvecklingen i Sverige.

Läs mer på Vinnovas hemsida